KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO KARNE, PRAWO KARNE SKARBOWE, PRAWO WYKROCZEŃ

Oferta Kancelarii w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego obejmuje przede zarówno obronę Klienta na każdym etapie postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze), jak i pomoc prawną oraz zastępstwo procesowe osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.

Specjalizacja Kancelarii ukierunkowana jest na prowadzenie procesów dotyczących przestępstw:

– przeciwko życiu i zdrowiu, w szczególności błędów medycznych,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

– gospodarczych,

– narkotykowych.

PRAWO RODZINNE

Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje doradztwo i reprezentację Klienta we wszelkich sprawach rodzinnych.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych sprawach małżeńskich (dotyczących majątku wspólnego małżonków, alimentów do małżonka, kosztów utrzymania rodziny, rozwodu, separacji, podziału majątku dorobkowego) oraz w sprawach dotyczących rodzicielstwa (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem).

PRAWO SPADKOWE

Oferta Kancelarii w zakresie prawa spadkowego obejmuje doradztwo i reprezentację Klienta we wszelkich sprawach dotyczących spadkobrania ustawowego oraz testamentowego. Specjalizujemy się w postępowaniach dotyczących działu spadku, rozliczania długów spadkowych oraz w sprawach o zachowek.

Nasi prawnicy podejmują się również doradztwa oraz reprezentacji procesowej na rzecz Klientów w sporach z podmiotami zajmującymi się nabywaniem i dochodzeniem wierzytelności wobec spadkobierców (pomoc w „uwolnieniu się od długów spadkowych”).

PRAWO RZECZOWE, W TYM PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria zapewniają kompleksową obsługę wszelkich spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rzeczowego – w zakresie ochrony własności, użytkowania wieczystego i posiadania nieruchomości.

Specjalizacja obejmuje sprawy dotyczące służebności gruntowych, osobistych oraz służebności przesyłu, w tym dochodzenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów pod liniami przesyłowymi.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kancelarie świadczą pomoc w zakresie prawa autorskiego (m.in. dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych wynikających z prawa autorskiego, sporządzanie umów przenoszących własność autorskich praw majątkowych, umów o korzystanie z utworu oraz umów wydawniczych), ochrony dóbr osobistych takich jak wizerunek, cześć, renoma, prywatność oraz E – commerce (m.in. świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ochrona konsumenta).