KLIENCI INSTYTUCJONALNI

STAŁA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Oferta Kancelarii obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego oraz spółdzielni.

Kancelaria oferuje usługi na każdym etapie prowadzenia działalności, w tym doradztwo w przedmiocie wyboru najdogodniejszej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej, opracowanie dokumentacji, w tym umowy spółki, pomoc w toku procesu rejestracji działalności gospodarczej lub spółki. Oferta obejmuje sporządzanie lub weryfikację umów handlowych, ofert, wzorów umów oraz listów intencyjnych.

Adwokat Jędrzej Łopatto specjalizuje się w usługach związanych z sądową oraz pozasądową ochroną dóbr osobistych przynależnych przedsiębiorcom oraz osobom prawnym, takich jak renoma i wizerunek przedsiębiorstwa, nazwa czy klientela.

PRAWO MEDYCZNE, STAŁA OBSŁUGA PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH JEDNOSTEK LECZNICZYCH

Oferta Kancelarii obejmuje stałą obsługę prawną szpitali oraz innych jednostek medycznych, w szczególności – obronę przed roszczeniami pacjentów kierowanymi przeciwko podmiotom świadczącym usługi medyczne, jak również obronę w sprawach karnych na rzecz osób świadczących pomoc medyczną.