Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Dochodzenie odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, innych podmiotów lub osób prywatnych za wyrządzone krzywdy zazwyczaj wymaga wiele zaangażowania i specjalistycznej wiedzy. W ramach usług świadczonych w naszej kancelarii w Szczecinie służymy pomocą w kwestii uzyskania należnej rekompensaty za krzywdy poniesione zarówno w zakresie materialnym, jak i psychicznym. Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu możliwości uzyskania odszkodowania i jego spodziewaną wysokość oraz ocenimy szanse na powodzenie postępowania sądowego. Prowadzimy mediacje m.in. z ubezpieczycielami, dochodzimy zadośćuczynienia w przypadku różnorodnych szkód i reprezentujemy Klientów przed sądem. Podejmujemy współpracę zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami.

 

Sprawy o odszkodowanie

Oferujmy Państwu kompleksową pomoc podczas spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienia. Chętnie podejmiemy się reprezentowania Państwa w przypadku zamiaru uzyskania odszkodowania na skutek:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków mających miejsce w zakładzie pracy,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku powodzi lub pożaru,
  • błędu w sztuce lekarskiej,
  • niewywiązania się z umowy lub jej nienależytego wykonania.

Zakres naszych usług jest znacznie szerszy. Do każdej powierzonej nam sprawy, niezależnie od tego, czego dotyczy, podchodzimy indywidualnie, kompleksowo analizując problem oraz Państwa potrzeby. Sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania bywają czasochłonne, jednak podczas całego okresu współpracy mogą Państwo liczyć na rzetelne reprezentowanie oraz fachowe doradztwo, mające na celu przede wszystkim dobro Klienta i uzyskanie satysfakcjonującego wyniku końcowego.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy szukają profesjonalnego wsparcia w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia.