Pomoc prawna dla Klientów instytucjonalnych

Kancelaria Łopatto w Szczecinie świadczy usługi dla Klientów instytucjonalnych. Zajmujemy się stałą obsługą prawną i prowadzeniem postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Proponowane przez naszych adwokatów rozwiązania są zawsze oparte na indywidualnej analizie sytuacji danego przedsiębiorstwa lub placówki. Mamy doświadczenie w obsłudze jednostek z sektora administracji publicznej, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, spółek prawa handlowego oraz szpitali. Oferujemy też pomoc w zakresie mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Obsługa prawna przedsiębiorców

Oferta Kancelarii obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności, w tym doradztwo w zakresie wyboru najdogodniejszej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej, opracowanie dokumentacji potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, pomoc w toku procesu rejestracji działalności gospodarczej lub spółki. Oferta obejmuje także sporządzanie lub weryfikację umów handlowych, ofert, wzorów umów oraz listów intencyjnych.

Adwokat Jędrzej Łopatto w ramach swojej praktyki oferuje usługi związane z sądową oraz pozasądową ochroną dóbr osobistych przynależnych przedsiębiorcom oraz osobom prawnym, takich jak renoma i wizerunek przedsiębiorstwa, nazwa czy klientela.

 

Prawo medyczne – obsługa publicznych i prywatnych jednostek leczniczych

Oferta Kancelarii obejmuje stałą obsługę prawną szpitali oraz innych jednostek medycznych, w szczególności obronę przed roszczeniami pacjentów kierowanymi przeciwko podmiotom świadczącym usługi medyczne, jak również obronę w sprawach karnych na rzecz osób zajmujących się pomocą medyczną. Oferowane usługi obejmują też wsparcie przy rejestracji placówki medycznej, pomoc związaną z ochroną i przepisami dotyczącymi danych osobowych, postępowaniami związanymi z kontrolą podmiotów medycznych oraz audytami prawniczymi.