Prawo karne – Szczecin

Prawo karne obejmuje prawo karne sensu stricto związane z czynami o wyższej szkodliwości społecznej oraz prawo wykroczeń. W przypadku spraw z tego zakresu warto jak najwcześniej zgłosić się po pomoc, gdyż wówczas adwokat może udzielić osobie oskarżonej wskazówek dotyczących pożądanego postępowania. Jest to istotne np. podczas przesłuchań, w czasie których adwokat może dopilnować, aby wszystkie przysługujące oskarżonemu prawa zostały zachowane.

 

Adwokat od spraw karnych w Szczecinie

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych zajmuje się zarówno obroną Klienta na każdym etapie postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze), jak i doradztwem oraz zastępstwem procesowym osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych. Udzielamy m.in. pomocy w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w szczególności błędów medycznych i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, a także gospodarczych czy narkotykowych.

 

Pomoc prawna w sprawach karnych

Oferowana przez nasze Kancelarie pomoc prawna w sprawach karnych może polegać na:

  • udzieleniu porady prawnej i wskazaniu właściwych kroków w danej sytuacji,
  • obronie praw osoby zatrzymanej lub aresztowanej,
  • reprezentowaniu Klienta w sądach,
  • sporządzaniu dokumentów związanych z apelacją, skargami czy wnioskami,
  • próbach przekształcenia formy odbywania kary na dozór elektroniczny.

 

Jak przebiega współpraca z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych?

Konsultacje z adwokatem zawsze rozpoczynają się od szczegółowego nakreślenia problemu lub charakteru sprawy. Jeśli osoba zgłaszająca się po pomoc dysponuje dokumentami związanymi z postępowaniem, powinna przedstawić je prawnikowi. Następnie adwokat przechodzi do sporządzenia szczegółowej oceny prawnej sytuacji oraz scenariusza rozprawy. Prawnicy z Kancelarii Łopatto zapewniają całkowitą dyskrecję oraz najwyższą troskę o dobro Klienta. Pomogliśmy już wielu osobom w potrzebie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.