WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez nasze Kancelarie zawsze ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość wynagrodzenia określana jest z uwzględnieniem przewidywanego nakładu pracy prawnika oraz stopnia skomplikowania sprawy, z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych określających stawki minimalne opłat za czynności adwokackie (link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001800).

Mając na uwadze, że potrzeby naszych Klientów są niezwykle zróżnicowane, oferujemy Państwu następujące systemy rozliczeń:

WYNAGRODZENIE JEDNORAZOWE

Jest to najczęściej stosowana forma rozliczenia w przypadku obsługi Klientów indywidualnych, co nie wyklucza jego zastosowania także w stosunku do podmiotów gospodarczych. Wynagrodzenie zostaje ustalone z góry za wykonanie określonej usługi, np. za prowadzenie sprawy w danej instancji lub za sporządzenie opinii prawnej. Przewidujemy możliwość rozłożenia płatności na raty.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Rozliczenie godzinowe znajduje zastosowanie w sprawach nietypowych lub ponadprzeciętnie skomplikowanych, w których nakład pracy jest szczególnie duży. Mając na uwadze, że zaufanie Klientów jest dla nas sprawą priorytetową, gwarantujemy przejrzysty system rozliczania czasu pracy.

OKRESOWE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Ta forma rozliczenia stosowana jest w przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych. Wysokość wynagrodzenia oraz okresy jego płatności każdorazowo ustalane są ze Zleceniodawcą z uwzględnieniem zakresu powierzonych usług.

WYNAGRODZENIE OD SUKCESU (SUCCESS FEE)

Wynagrodzenie to zawsze ma charakter akcesoryjny w stosunku do wynagrodzenia podstawowego. Jego wysokość ustalana jest najczęściej jako procentowa wartość od kwoty, którą Klient uzyska na skutek pomocy świadczonej przez Kancelarie, np. w drodze procesu o zapłatę. Zaletą wyróżniającą tę formę rozliczenia spośród innych typów wynagrodzenia jest to, że obowiązek uiszczenia success fee uzależniony jest wyłącznie od efektu pracy prawnika.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz innych opłat wynikających z przepisów szczególnych.